חברה ומשפחה

טבילה שלא בזמנה

הרב יעקב אריאל
אשה שאינה יכולה לטבול בליל טבילתה, מתי מותר לה לטבול,ביום לפני כן, ביום אחרי כן, בערב אחרי כן, או בזמן אחר?

פסול לעדות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבנשאלתי ע"י חתן שאינו שומר תורה ומצוות מדוע מי שמחלל שבתבפרהסיא פסול לחתום כעד על הכתובה. וכי כל מי שאינו שומרשבת הוא בהכרח גם שקרן שמעיד עדות שקר?כל טוב

טבילה לכלה

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום לכבוד הרב-א) האם כלה שטובלת ערב לפני חופתה צריכה לבדוק ביום חופתהמחשש לדם חימוד?האם מותר לה להקדים את טבילתה, אם כן בכמה ימים, והאםעליה לבדוק בהם או לא? ב) אשה נשואה- אם זמן טבילתה מתאחר מעבר לשבעה נקיים(מסיבה מוצדקת כמו מילואים וכד'') האם עליה לבדוק בימים שעדהטבילה או שהיא בחזקת טהורה ואי…

גדרי צניעות בשחיה משפחתית

הרב יעקב אריאל
משפחה שנופשת במקום בו יש בריכה פרטית סגורה רק למשפחתם,כיצד יש לנהוג בצורת הלבוש בזמן שחיה משותפת של האחיםוהאחיות (חלקם בגיל מצוות )האם צריכים ללבוש חולצות או שמאאחים לא יכולים לשחות באופן כנ"ל

צניעות במשפחה

הרב יעקב אריאל
האם אשה חייבת לכסות את שער ראשה בפני בעלה בתקופת נידתה?

מנהג הקפת הכלה בחתונה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב אני מבקש לברר את המקור למנהג שהכלה מקיפה את החתן בחתונה כמו-כן כיצד להתייחס לרצונה של כלהא. לסובב לבדהב. לא לסובב כלל מדובר בכלה תורנית

צניעות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!אני גדלתי כחניך בסניף עזרא, אחד מהטובים מבחינת צניעותשהיום כמעט כולו נפרד. הגיע הזמן שאני וחברי נכנסנו להדרכהואני לא נכנסתי בסניף הזה אלא הגעתי לסניף קטן של בנ"ע. שםיש בעיות צניעות שבאות מהבית כגון מכנסיים, שרולים קצרים בחולצהוכו''. כיוון שהסניף הוא מעורב מפריע לי בעיות הצניעות היות שי…

לבישת חצאית-מכנס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאישה ללבוש חצאית מכנס (מהסוג הרחב שנראה ממשכחצאית ומגיע עד לרצפה) ביום יום ולא בטיול? האם זה מעיד עלחוסר צניעות של האישה?

(הלכות סוטה)

הרב יעקב אריאל
בהלכות אישות פכ"ד כתב הרמב"ם שאם נסתרה מפסידה עיקרותוספת שהרי מעשיה הרעים גרמו לכך. לכאורה לא בהכרח שהריאם בעלה סתם קנאי וקנא לאשתו הכשרה שלא תסתר עם אביהוהיא כדרכה בקודש הולכת אליו לבקרו בביתו ולטפל בו הלזה יקרא"מעשה מכוער"?(מקווה שזה לא כשאלת קורח...)תודה!

שחייה מעורבת משפחתית

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשחות בבריכה פרטית במעורב כשהשוחים לבושיםבצניעות (למשל כשמשפחה רוצה לשחות ביחד)?

טבילה לאישה

הרב יעקב אריאל
האם אישה שמסיבה כלשהי התעכבה כמה ימים לאחר יום טבילתהולא טבלה, יכולה לטבול ביום?האם אפשר לאישה לצאת בטבילה בים?

פרישה סמוך לוסת

הרב יעקב אריאל
שלום לרב.אשתי עד עכשיו במשך כשנה לקחה גלולות למניעת הריון את הוסתחישבנו כ36 שעות לאחר הגלולה האחרונה שכבדר"כ גלולה נלקחתבלילה כך שהוסת יוצאת בבוקר השני לחר לקיחת הגלולה כידועהדבר מאוד מדויק אבל מכיוון שלפעמים מפספסים גלולה או שנייםלא ניתן לקבוע יום בחודש או הפרש קבוע עכשיו בע"ה אשתי תפסיקלקחת גלולות…

איסור נגיעה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבאיך להסביר לבנות שההורים לא חזקים מבחינה דתית, על איסורנגיעה?

שם משפחה בכתובה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם לדעת הרב צריך לכתוב בתחילת הכתובה גם את שם המשפחהשל החתן או רק פלוני בן פלוני?כל טוב

השתתפות בשבע ברכות

הרב יעקב אריאל
השתתפתי בשבע ברכות שכבדו בברכות אנשים שבאו לקראת סיוםהסעודה ולא אכלו ולא שתו עם הסועדים. חלק מהאנשים ברכווחלקם לא הסכימו לברך כיון שלא אכלו בסעודה. עם מי הצדק?

כיוון המיטה

הרב יעקב אריאל
באילו כיוונים יש להניח את המיטה שאיש ואישה ישנים שם ? והאםמותר לישון בכיוון מסוים ורק בזמן מעשה התשמיש להיות בצדדיםהנכונים ?

ז' נקיים

הרב יעקב אריאל
האם אשה בז'' נקיים יכולה ללבוש תחתונים צבעוניים עם תחבושתהגיינית לבנה?

יחוד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשתי נשים ואיש להתיחד כאשר האיש מותר ביחוד עם אחתהנשים כגון אח ואחות או אם ובנה?

מנהגים בחתונה

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר שהכלה תעניק לחתןטבעת מתחת לחופה? אחרי/לפניהחופה האם מותר.ב. האם מותר/ראוי שהחתן בהליכתו לכסות עם ההינומא את פניהכלה ינגן/ירקוד בתהלוכה לקראתה?

יחוד במעלית

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל. האם השימוש במעלית כאשר יש רק גבר אחדואשה אחת במעלית נחשב ליחוד? או שמא בכמה שניות שהמעליתעולה או יורדת אין בכך יחוד כי ממילא תכף הדלת נפתחת? האם ישזמן מינימלי בכדי שיווצר מצב של יחוד, כגון כמה דקות? האם ישלחשוש מלעלות במעלית גבר ואשה לבד שמא תהיה הפסקת חשמלויתקעו יחד לזמן ארוך במעלי…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא