חברה ומשפחה

מניעת הריון

הרב יעקב אריאל
אני אם לשני בנים. ברצוני לשאול כמה זמן מותר לי למנוע הריוןנוסף? האם ישנו פרק זמן לאחר לידה בו אשה יכולה למנוע הריוןאף ללא שאלת רב?

שידוכין

הרב יעקב אריאל
אני בת למשפחה בה יש לי 3 אחים חולים מבחינה נפשית. הרופאההמטפלת באחיי אמרה שאין שום ודאות ודרך ברורה לדעת אם העניןהוא תורשתי בכלל. היא אמרה שאולי אני נמצאת בסיכון של 5%יותר מכל אדם אחר ברחוב ,חלילה, לחלות גם.כיצד עליי לנהוג בסיפור הידיעה בעת שידוכים?

לחיצת יד לאישה

הרב יעקב אריאל
האם אשה מותרת ללחוץ יד גבר המושטת אליה? ומה בדברקרובי משפחה?

כיסוי הזרוע

הרב יעקב אריאל
האם אשה צריכה לכסות את המרפק? היא צריכה שרוולים שאיןחשש שיעלו למעלה או שבאופן כללי המרפק יהיה מכוסה?

לחיצת יד לאישה

הרב יעקב אריאל
האם יש מקום להקל כשיטה שהובאה באגרות משה ללחוץ יד לאשהשיש בזיון אם לא ילחץ?

כיסוי אצבעות הרגלים והמרפק

הרב יעקב אריאל
האם יש חובה לכסות את אצבעות הרגליים? האם יש חובה לכסותאת המרפק עצמו או שמספיק לכסות את הזרוע עצמה?

קשר בגיל צעיר

הרב יעקב אריאל
שאלה:אני בן 15. מדריך בבנ"ע בסניף... לפני כמספר חדשים התפתחויחסי חיבה וחבירות ביני ובין אחת המדריכות.. האם הקשר הזה אסורלי? או שמא כדאי לי לפתח קשר זה ולנסות להמשיך לקיים אתההלכה כפי שהיא למרות קשר זה.

שידוך לחבר שאינו שומר מצוות

הרב יעקב אריאל
א. כיצד ניתן להתמודד עם המציאות כיום שנשים לבושות בחוסרצניעות בכל מקום וגם במקומות ציבוריים?ב. האם מותר לי להציע שידוך לחבר שאינו שומר תורה ומצוות?

ישיבה מעורבת בחתונה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכתחילה לישב בחתונה מעורבת – הישיבהמעורבת, והאם מותר ליזום כזו חתונה?

שרוול מעל למרפק

הרב יעקב אריאל
באחד הימים ספרה לי בתי כי אחד המורים למחשבת אמר לבנותבשם הרב, כי מותר לבנות ללכת עם שרוול מעט מעל המרפק.האם לדעת הרב יש לאפשר זאת לבנות לכתחילה?

גובה המחיצה בבית כנסת

הרב יעקב אריאל
באיזה גובה צריכה להיות המחיצה בין עזרת הגברים ועזרת הנשיםבביהכנ"ס?

שידוך לזוג חילוני

הרב יעקב אריאל
: שלחנו לזוג ידידים שלנו שאינם שומרי תורה ומצוות מכתב ובוהסבר, לענ"ד, מדוע עדיף להינשא נישואין עפ"י ההלכה.אח"כ קרוב משפחה, העלה שאלה שאולי עדיף שלא להתערב,ושיינשאו בנישואין אזרחיים. אולי זה מונע ממזרות ואיסורי אשת אישועוד.

מניעת הריון

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב בנושא מניעת הריון בתקופת ההנקה לאחר לידהראשונה, לאור זאת שחודשי ההריון הראשונים קשים במקצת מבחינהגופנית עבור האשה?

שאלות בעניני שידוכין, ביחס לדילמות הקשורות בשאלות רפואיות:

הרב יעקב אריאל
I. בחורה אשר אחד מהוריה סובל מחולי נפשי:כשהיא נפגשת עם בחור, באיזה שלב של הקשר עליה ליידע אותועל כך?האם מותר להעלים עובדות אלו עד שיווצר קשר רגשי, בהתחשבבעובדה שהבחורה נכווית שוב ושוב בקשרים המסתיימים על רקע זה?II. הורה בעל מחלה פיזית תורשתית – השאלות כנ"ל,ובנוסף:1. האם זו סיבה לסרב מראש ל…

הצגה של בנות בית ספר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לבנות בי"ס (בגיל -9) להופיע במקהלה ובהצגהבמסיבת סיום כאשר נמצאים גם גברים בקהל?

שחייה בבריכה מעורבת לרפואה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאדם החולה במחלה קשה שרפואתו היא ע"י שחיה,לשחות בבריכה מעורבת לשם כך כיון שהשעות בהן הבריכה באזורונפרדת לא מספיקות לו. האם זה בגדר שלא תספר עמו אףמאחורי הגדר, או שניתן לטעון שהוא טרוד בשחיה לצורך רפואתוולא יבוא לידי הרהור?

כיסוי ראש לנשואה

הרב יעקב אריאל
מהו שיעור השיער המותר להיות מחוץ לכיסוי ראש של אשה נשואה?

תמונות אומנות לא צנועות לנשים

הרב יעקב אריאל
אני לומדת במגמת אומנות באולפנא. במסגרת שיעורי האמנותעלינו ללמוד תמונות עירום רבות, ורציתי לשאול מה דעת ההלכהבנושא.

טיול מעורב לזוגות נשואים

הרב יעקב אריאל
מה הגבולות האסור והמותר בעירוב בין גברים ונשים?האם הדבר מותר, בחתונות, בפיקניק, בטיולי משפחות, בהפגנות?האם מותר לזוג נשוי לארח בביתו זוג אחר?

שאלות בנושא פעילות בסניף בנ"ע

הרב יעקב אריאל
1. האם מותרת שירת בנות בסניף?2. האם הסניף נחשב למקום של כשרים שמותר שם לאשה אחתלהתייחד עם כמה גברים , והאם בלילה ,רחוב או גן ציבורינחשבים למקום שיש בו איסור ייחוד?3. האם לאפשר לחניכים שידליקו אור בשבת ויתלבשו בלבוש לאצנוע במקרה שאם לא נתיר להם הם יעזבו את הסניף?האם אומרים במקרה זה: חטא כדי שיזכה חבי…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא