חברה ומשפחה

מכינה חילונית האם בדיעבד מותר.

הרב יעקב אריאל
אני מנהל בית ספר תיכון דתי. פנו אלי 5 מתלמידי יב` בבקשהשאסדר להם ביקור ושהיה של מספר ימים במכינה החילונית ...כדוגמת חבריהם שעושים זאת במכינות הדתיות.להם אין ענין במכינה דתית.האם כמחנך דתי עלי להענות להם מתוך תפיסה שבין האפשרותשילכו מיד לשירות צבאי לבין האפשרות שילכו לשרות לאחר לימודבמכינה גם אם היא…

גן חב"ד

הרב יעקב אריאל
האם יש איזושהי מניעה לשלוח ילד/ה לגן חב"ד?

שימוש בענישה קולקטיבית כאמצעי חינוך

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שלוםברצוני לברר את יחס ההשקפה היהודית לשימוש בעונשיםקולקטיביים כאמצעי חינוך בכיתה.האם יש ערך אמיתי לכך? האם ענישה כזו גוררת לחץ חברתישלילי או שהיא מחנכת את התלמדים לערבות הדדית?

חינוך

הרב יעקב אריאל
בני בן ה6 לומד בכיתה איש ילד אחד בכיתה שכל הזמן מרביץ לבני שוחחתי על כך עםהמורה שדיברה עם הילד ללא הואיל לאחרונה דיברתי עם הילדואביו בתקווה שזה יעזורהמורה דיברה איתי ולדעתה אני צריכה להסביר לבני שכאשרמרביצים לו הוא צריך להחזיר חזרה שבחוץ העולם לא קל והואצריך לדעת להתמודד עם זה(כיום הוא חןטף מכות ובו…

סלקצית תלמידים

הרב יעקב אריאל
שלום רב, אשמח לקבל מקורות העוסקים בנושא של "סלקצית תלמידים"ולשמוע את דעת הרב בנושא. האם מותר לערוך סלקציה כזו?אם כן, באילו מצבים ובאילו תנאים?האם ישנם מקרים/אירועים ידועים בעבר סביב נושא זה? תודה מראש.

חניכים חילונים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה! א. יש לי חניך שהבית שלו לא כל כך דתי..נולד לו לפני שלושה חודשים אח במזל"ט.ההורים קנו מכשיר שנמצא מעל התינוק וברגע שהתינוק מפסיק לנשוםהמכשיר מתריע בצפצוף.אותו חניך שאל אותי אם מותר לו להרים את התינוק מהלול בשבתואם כן מה עליו לעשות כדי להפסיק את הצפצוף?והוסיף שאמא שלו מרמה את התינוק ולא א…

מחנה

הרב יעקב אריאל
האם מותר ללוות קבוצה במחנה ע"מ לנסות להכניס קצט אווירהשל תורה, אע"פ שיש במחנה קצט פריצות.(אינני מדריך בתנועה).

חינוך

הרב יעקב אריאל
בני עולה לכיתה אילדים בכיתה אוספים קלפים ודיסקטים של דמויות מהטלויזיה מערוץהילדים בני הוא הילד היחידי שאינו רואה טלוזיה אבל הוא מאודרןצה לאסוף את הקלפים הללומצד אחד אני לא רוצה שיהיה לו חסך מצד שני אני לא מאודשמחה עם כל הרעיוןאודה לך אם תוכל ליעץ לי בנידוןבתודה מראש

חוצפה

הרב יעקב אריאל
האם התורה מתייחסת אל המושג חוצפה?כיצד נתייחס אל ילד שמתחצף?

תוכחה לגבי צניעות

הרב יעקב אריאל
כיצד אני כמחנכת צריכה להתייחס לבעיות צניעות אצל תלמידותיי,(בגיל ההתבגרות)האם להעיר ולהוכיח וכיצד (ברמז/לא וכו')?מדוברבתוכחה שמעבר להתייחסות המהותית לנושא.כמו"כ, מה דעת הרבלגבי תוכחה בכלל.

לימוד שחיטה לקטן

הרב יעקב אריאל
אנו מחנכים נערים בני 15 מבתים יראי שמים בישיבה קטנה, ביחד עםהלכות שחיטה. לאחר לימוד ממושך של ההלכות, בנחיה ובאימוןהידיים של שוחט ת"ח בקי ומומחה, פנינו למשחטה מסוימת ע"משתאפשר לנו את אימונם של הנערים, ונתקלנו בסירוב, כנראה בגללגילם המוקדם.בשו"ע יו"ד סי' א' סעיף ה' פסק שקטן היודע הלכות שחיטה, שוחטלכתח…

פירסינג

הרב יעקב אריאל
האם אסור על פי ההלכה ורוח ההלכה ללכת עם עגיל באף אובלשון (פירסינג)?

מחיצה בבית כנסת

הרב יעקב אריאל
מהו הגובה הנצרך למחיצה בבית הכנסת?

הולדת ילד ע"י רווקה

הרב יעקב אריאל
אבקש מהרב נימוקים הלכתיים ורעיוניים לאיסור לרווקות לקחת זרעגוי ע"מ ללדת ילד:

עצות מ'מקובלים' בשדוכין

הרב יעקב אריאל
בענייני שידוכין מה משקלן של עצות ממקובלים העוסקים בעניינישמות?

משפחה

הרב יעקב אריאל
אבקש מהרב מקורות בסוגיית אימהות חד הוריות בקרב שומרותמצוות מהיבטיו החברתיים.

כיסוי ראש לאשה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום. שאלתי היא בנושא כיסוי ראש לאישה א.מהוהמקור ההלכתי לכך? ב.האם האיסור להתפלל ללא כיסוי ראש הואחמור יותר? ג.במידה ואכן החיוב לכיסוי ראש בזמן תפילה הוא גדוליותר (כמו לגבר) האם כיפה או כיסוי ראש שהשער יוצא ממנומספיק? ד.מהם הדעות השונות בנוגע לאורך השיער שמותר שיבצבץמתחת לכיסוי הראש?

פדיון הבן לבכור שנולד אחרי הפלה

הרב יעקב אריאל
זוג נמצא ב"ה בחודש התשיעי להריון והם מצפים לבן בכור, אולםמס’ חודשים לפני הריון זה, האישה היתה בהריון ובשבוע ה- 5 להריון נערכה הפלה. האם הבן שיוולד כעת יחוייב במצוותפידיון הבן או לאו. כמו כן הם אינם רוצים שכל המשפחה המורחבתוחברים ידעו שהם נאלצו לעשות הפלה.תודה

תפקיד האישה

הרב יעקב אריאל
שמעתי את שיחתו של הרב על 'זוגיות ומודרניות', ואני רוצה לשאולאת כבוד הרב מדוע לא הדגיש שתפיקדה של האישה כן להיותבבית, כן לבשל, כן לגדל ילדים, להיות 'עיקרו של הבית'?

זיוג ע"פ שמות

הרב יעקב אריאל
הליכה לאנשים שקובעים זיווג עפ"י שמות:כיון שלא מצאתי בשולחן ערוך סמך להכרעה על סמך שמות - מהמשקלן של עצות אלו? השתדלות או בת קול משמיים?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא