חברה ומשפחה

שירות לאומי לבנות

הרב יעקב אריאל
ידוע שרבים מגדולי ישראל שללו את המסגרת של שירות לאומיבתוקף רב, האם רק בגלל החובה שבכך וההתנדבות א"כ מותרתאו שמא לא?:1. האם השירות הלאומי הוא: אסור, מותר, או מצוה חשובה?1. מה הם המקורות לדון בבעיה זו, והאם יש חילוק בסוג השירות,במיקום השירות - הריחוק / הקירבה של הנערה מהבית,וכיו"ב?2. מה ההבדל בין שירו…

נישואין אזרחיים

הרב יעקב אריאל
זוג ידידים שלנו, שאינם שומרי מצוות, "חיים ביחד" מזה כמה חודשים. כעת הם רוצים "למסד" את מערכת יחסיהם ולהינשא. אבלחוששים הם מנישואין דתיים ויש להם מחשבה להינשא נישואין"אזרחיים".שלחנו להם מכתב ובו הסבר, מדוע עדיף להינשא נישואין עפ"יההלכה.אח"כ קרוב משפחה, העלה שאלה שאולי עדיף שלא להתערב,וש"החילוניים" י…

אנשים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!יצא לי להכיר מתקופת יציאתי מחממת האולפנה הרבה אנשים עםתכונות כל כך שליליות כמו צביעות, שקרנות, גאווה בצורה בלתינסבלת ועוד. אנשים שפעמים רבות פגעו בי גם מילולית וגם מעשית.אני כבר מתחילה לחשוב שאולי מחוץ לחוג המשפחה לא צריכיםלהיות כל כך טובים עם אנשים. כי מי שטוב על פי רוב דורכיםעליו, לא…

ישיבת הסדר

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת האם הרב חושב שיש חיוב לשרת בצבא גם על אדםשלומד תורה, או שאדם הלומד תורה נפטר מחובה זו וצריך לשרתכמה חודשים רק על מנת לצאת ידי חובת מלחמת מצווה?אם אפשר לדעת איזו תוכנית הרב חושב שהיא האידאלית:הסדר,הסדר מרכז, מכינה או ישיבה גבוהה?

היחס למכינות קדם צבאיות

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום,לאחרונה התעורר מחדש הויכוח בנושא יעודן של המכינותהקדם-צבאיות. ברצוני לשאול את הרב לדעתו על המכינות.למי הן מיועדות?האם יש להפנות לשם בחורים עם שאיפות התגדלות בתורה?האם זה טוב שהן מקבלות תלמידים מישיבות תיכוניות, או שאוליעדיף שיקבלו כאלה מתיכונים דתיים?תודה רבה לכבוד הרב.

נישואין מעורבים

הרב יעקב אריאל
זוגתי אותה אני מאד אוהב ומעריך, אינה יהודיה אך מאד נמשכתלדתנו ומעורה בכל הקשור להסטוריה של עם ישראל בעבר בהווהובעתידו של עמנו.האם נישואין ביננו הוא צעד נבון ונכון?

דיני שומרים בקיבוץ

משפטי ארץ
באחד הימים מצאתי סנדל סמוך לביתי שבקיבוץ שיתופי. הזדרזתי ופרסמתי ב'גרופ' של הקיבוץ שמי שאיבד את הסנדל יבוא לקחתו. כעבור שלושה ימים (שבהם לא ענו לי) הנחתי את הסנדל במקום מרכזי ליד בית הכנסת, בתקווה שהמאבד ימצאנו. למחרת הגיע אחד החברים (המאבד והמוצא – שניהם חברי קיבוץ), ואמר: 'הסנדל שפרסמת בגרופ – שלי…

אחריות על שיק של גמ"ח שנאבד

הרב אביעד תפוחי l מכון משפט לעם
לוויתי מגמ"ח עשרת אלפים ₪ והפקדתי ביד מנהל הגמ"ח עשרה שיקים, כל אחד מהם על סך אלף ₪. יום אחד התקשר אליי בעל הגמ"ח, הודיע לי שאחד השיקים אבד וביקש ממני לגשת בדחיפות לבנק ולבטל אותו. השבתי לו שאין זה נוח לי כעת ואעשה זאת מאוחר יותר, אך הוא דרש במפגיע שאגש באופן מידי, והורה לי אף לקחת מונית לשם כך. לבס…

ריקוד בנות עם ספר תורה

הרב יעקב אריאל
בשנים האחרונות יש בסניפנו מחלוקת קשה בשמחת תורה אנו עושיםהקפות בשכונה ובסביבתה. והבנות רוצות גם לקחת ספרי תורה.ההקפות נערכות בצורה שהבנים הולכים בקבוצה מקדימה והבנותהולכות בקבוצה מאחוריהם. (לדעתי צריך לציין שאנשים רבים שלאדתיים מביטים מבתיהם בהקפות). רציתי לדעת מה הדין בענין.ולמעשה ממש מה ראוי לנו ל…

מנשה ורבשקה בניו של חזקיהו מלך יהודה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבוברכת הצלחה רבה בכל אשר יעשהויהי נועם ה'' עליכם.בעת לימוד עם בנות מדרשה הגענו לנושא המפגש בין ישעיהווחזקיהו. קראנו את דברי הב"ח המביא את הנוסח של העין יעקבשעל פיו נולדו לבסוף לחזקיהו ולבת ישעיהו שני הבנים מנשהורבשקה, וכששמע חזקיהו את "תוכניותיהם" על ראשו "חבטינהולארעא - מנשה חיה רבשקה…

חינוך ילדים ואלימות בבית הספר ובחברה

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב לגבי חינוך ילדים בנושא אלימות בבית הספר ובחברהבכלל.ילדים קטנים נתונים כיום לרמה גבוהה יחסית של אלימות כלפיהםבמסגרות הלימודיות והחברתיות. אנחנו נוהגים לחנך את ילדינו לאלהגיב בצורה אלימה על אלימות המופעלת כלפיהם (לא"להחזיר"). עם זאת אנו רואים כי הדבר הופך אותם למטרה שלאלימות רבה יותר (גם אם…

ילדים קטנים והליכה לבית-כנסת

הרב יעקב אריאל
האם יש להכריח ילד בגיל -5 ללכת בשבתות לבית הכנסת אולשיעורי תורה וכדומה?

נהיגת קטינים על רכב ממונע

הרב יעקב אריאל
בישובים קטנים קורה הרבה פעמים שילדים או נערים צעיריםנוהגים על רכבים ממונעים (טרקטורונים, טוסטוס וכד''). האם אנורשאים להרשות להם, או שכיון שהחוק אוסר זאת עלינו לאסורעליהם, על אף שהם לרוב עושים זאת לצורך עזרה להוריהם, ואםאמנם אסור והם אינם שומעים לנו, האם צריך להודיע זאת למשטרה?

ישיבות חרדיות

הרב יעקב אריאל
שלום רב לכבוד תורתו.האם ראוי ללמוד ולהתחנך בישיבה חרדית משום שהחרדים מקפידיםיותר (בצורה כוללת) על תורה ומצוות מציבור כיפות הסרוגות?(למשל תנועת בנ"ע שהיא מעורבת)בברכת התורה.

עישון

הרב יעקב אריאל
שלום! אני מדריך בבנ"ע ויש לי חניכים שמשתמשים בנרגילה, איךאני אגרום להם להפסיק הרי יש רבנים גדולים שגם מעשנים (זה אחדהתירוצים). הייתי רוצה לקבל בבקשה אם אפשר נימוקים הלכתיים,השקפתיים ומוסרייםתודה

הדרכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!יש לי חניך בפנימיה שבה הוא מרגיש חיזוק אמיתי וכאילו היצר כמעטלא נמצא עליו אבל ברגע שהוא חוזר הבייתה היצר משתלט עליווהוא מרגיש שמה שהוא בונה בישיבה נופל, הוא גר במושב,והחבר''ה לא חזקים במיוחד, מה לייעץ לו לעשות?

ספריה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!ברצוני להקים בסניפי ספריה, רק שאני לא יודע אם ילמדו בה אוכמה אם כן ילמדו בה, רציתי לשאול האם להקים ואם כן עם איזהספרים להתחיל, כלומר מה לקנות קודם?

חובת ואחריות המורה על התלמיד

הרב יעקב אריאל
אני עורך מאמר להרצאה בפני עורכי דין בשבוע הבא, הרעיוןהמרכזי הוא "אחריות המורה כלפי תלמידיו" בנוגע לדיני הנזיקיןבמשפט העיברי אם ישנן אסמכתאות או מקומות בהן ניתן להורידחומר מסכם בנושא אשמח. - כגון חיובו של המורה בנזקים שגרםהילד (או בוגר9 חיובו בהזקתו לעצמו וכו'

שרות לאומי בראי ההלכה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום!יש לי חניכה שנמצאת בשלב ההתלבטות לקראת היציאה לשרותלאומי. רק שאצלה ההתלבטות היא סביב השאלה האם הרכניםמאשרים בכלל יציאה של בנות לש"ל כשדיברתי איתה כמובןשכיוונתי אותה לצד החיובי, מבחינת אידיאלים ודרך חיים של הציונותהדתית. אך, לצערי, חסרות לי אסמכתות מהמקורות, כתבי רבניםוכו' כדי לבסס את ט…

לימוד גמרא לנוער

הרב יעקב אריאל
האם ללמד את הנוער גמרא לפי הסדר הרגיל, מה לעשותשהסוגיא מדברת על דברים צנועים, האם לדלג או מה לעשות אםהתלמידים שואלים שאלות האם להתעכב ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא