חברה ומשפחה

נשים וגברים במשפחה המורחבת

הרב יעקב אריאל
אנו ממשפחת הציונות הדתית. רעייתי ואני גדלנו בבתים "משלנו"והיה לנו קשר עם בני הדודים שלנו. בילדות קשר של משחקיםובנערות קשר של שיחה בארועים ובעיקר בשמחות משפחתיות. למדתי בישיבה תיכונית וישיבה גבוהה והקמנו בית של הקפדה במצוות.(חרדלי"ם...) ב"ה גדלנו ובגרנו ולנו ילדים נשואים. הבנים אברכים ומקפידיםמאוד…

לימודי פיזותרפיה

הרב יעקב אריאל
במסגרת לימודי הפיזותרפיה אני מקפיד לתרגל רק על בנים,לאחרונה נקלעתי למצב שבו אני בבי"ח ויש איתי רק סטודנטית(נשואה)והמורה מבקשת שנבצע את הטכניקות קודם אחד על השנילפני שאנו ניגשים למטופל , שאלתי האם יש מקום להקל במקרהכזה שזה לימודי נטו וממש לפני טיפול ואיו בן באזור עליו אפשרלהדגים?

שאלות בהלכות חתונה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבא. כלה שקוראים לה כולם "שולי" ואולם שמה מלידה הוא שולה.כיצד לכתוב בכתובה?ב. כלה שמסרבת ללכת למקוה לפני החתונה. האם אפשר לאשרלה ללכת לים עם אשתי שתקפיד שהיא טובלת כראוי או יש להתעקשאיתה עד כדי ויתור על עריכת החופה? תודה וכל טוב

שבע ברכות לאחר חתונה, שלא בבית החתן

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.למדנו שהמנהג לאמר שבע ברכות בשבעת הימים שלאחר החתונההוא דוקא אם אומרים אותם בבית החתן ששם יש שמחה ואז מברכיםאת כל שבע הברכות, אך אם משפחה אחרת מזמינה את החתןוהכלה לעשות אצלהם שבע ברכות אז צריך לברך רק את הברכההראשונה והאחרונה כי זאת לא אותה שמחה כמו בבית החתן, שאלתיהיא , האם יש מקום כ…

ישיבה נפרדת בסעודה משותפת

הרב יעקב אריאל
לאחרונה יצא לנו לאכול בסעודה משותפת במבנה ציבורי עם כמהזוגות חברים וחלקם בחורי ישיבההם ביקשו שהישיבה תהיה נפרדת.חלק מהזוגות האחרים קצת כעסווטענו שזוהי סעודת חג ורוצים לשבת עם המשפחה. האם בקשתםהייתה נכונה?האם יש גדרים ברורים בנושא?האם גם באירוח בבית יש לשבת נפרד? אם לא, מה ההבדל?תודה מראש

פגם הברית

הרב יעקב אריאל
שלום לך כבוד הרב אניבן ה-18 וחצי ושאלתי היא כזאת... אניכבר כמה חודשים לא פוגם בברית והיום נישברתי ופגמתי... והשאלההיא: איך אני יכול להיות שוב טהור ומה לעשות כדי שהשם יתברךיסלח לי ומה לעשות בזמן שאני מרגיש צורך לפגום בברית???

שירה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לשמוע בת שרה?האם זה משנה אם היא מתחת או מעל בת מצוה?

הפרדה בזמן שהאשה נידה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!האם בזמן שאשה נידה מותר לבני הזוג לשים חוצץ ביניהם כגוןכריות או שמיכה כך שתמנע אפשרות של מגע, ולישון על מיטהאחת? במקרה שהאשה מניקה ומתקשה בגלל העייפות לקום בלילהלתינוק האם מותר לחבר את המיטות בכדי שתוכל להניק בשכיבה,במידה ושמים את התינוק בין בני הזוג?

בעניין כיבוד הורים כלפיי הוריי אשתי.

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב.הוריי אישתי מוחלים על כך שאקרא להם אבא ואמא, האם מחילהזו מועילה ואוכל להמשיך לקרוא להם בשמותם הרגילים?

שאלה אישית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,ביום ה-12 למחזור, שייצא אחד מימי השבעה נקיים, אני עומדתלעבור בדיקה רפואית, פנימית. רופאת הנשים כבר ציינה בפניישבבדיקה זו אראה דם, אך הוא לא מהרחם, ולכן לא אהיה נידהלאחר הבדיקה. כיצד עליי לנהוג לאחר הבדיקה? להמשיך לבדוקכרגיל? תודה רבה.

חתונה אזרחית

הרב יעקב אריאל
בס" דהןזמנתי לחתונה של וזג שנישא לפני כשנתים בחתונה אזרחית . הםמתכננים מסיבה רשמית -משפחה וחברים . האשה – ידידהשלי – יהודיה , בעלה כן לאב יהודי . האם מותר ללכתלחתונה – האם יש מקום לשיקול של קירוב לבבות או שיהיהכאן חילול שם שמים ? • האולם כשר על מנת ששומרי כשר…

כיבוד הורים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבמה חובתו של גבר נשוי בכיבודהוריו ?כיצד עליו לנהוג אם הוריו אינם משלימים עם נשואיו(מה חובותיו ? ) שאלה זו נכתבה לאחר הרבה התלבטויות .

פאות נכריות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרבאמנם לא כל כך מצוי בצבור בדתי הלאומי נושא הפיואת הנכריותאך לא שמענו עדיין את דעת הרב או רבנים אחרים (פרט לרבנויבירט רונן לאחרונה) בעניין הפיאות משיער טבעי. מה בדבר הפיואתהישנות? על מה צריך לדאוג בענין פיאה חדשה? האם יש מקוםלמחלוקת גם על גדולים כמו הפוסקים שקבעו את קביעתם גם אםיראה כי יש לחלו…

לידה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. ברצוני לשאול מאימתי נעשית האשה טמאה בשעתהלידה. בברכה.

נגיעה בזמן שמרוחקים

הרב יעקב אריאל
על פי מה שהתיר הש"ך באשתו נידה וחולה לבדוק את הדופק(בגלל שלדעתו זה איסור דרבנן) האם אפשר להתיר גם למי שחולהכרגע נפשית כגון, אשה ששמעה בשורה מרה על מות אחד מקרוביהוהיא מתייפחת על בעלה, האם ידחה אותה בגלל נידתה או שיחבקהוינחמה, שהרי אם זה דרבנן לא שייך בזה "אין עצה ואין תבונהכנגד ה'". יורנו ונשמח בתור…

שאלה בדיני נידה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, כבר פניתי לכבודו בשאלה זו אך הרב לא ענה,והדבר דחוף לי ביותר. אני עומדת לעבור בדיקה רפואית פנימיתבזמן השבעה נקיים. ידוע לי מהרופאה שבבדיקה זו רואים דם אךלדבריה הוא אינו מטמא. כיצד עליי לנהוג לאחר הבדיקה? תודה רבה

דיבור עם בנים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב, אני גמרתי כיתה ט' וחברה שלי מדברת הרבה עםבנים (בגילנו,לא ביחידות אבל לפעמים דרך -באינטרנט וכו')היא אמרה לי שאם אני אגיד לה סיבות למה לא לדבר עםבנים-היא תפסיק, אשמח עם הרב יוכל לעזור לי.

חורים באוזניים

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב-בתי רוצה חורים באוזניים לצורך עגילים.האם יש בעיה הלכתית כלשהי עם העניין (פגם בגוף וכד')והאם יש בכך בעיה מבחינת צניעות וכד'?תודה רבה

תחילת נידה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,אשתי ראתה כתם בסביבות השעה 45:19. בהחלט ייתכן שהוא היהקיים לפני-כן, ממתי עליה לספור את ימי נידתה?

דיני ייחוד

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.האם מותר לאיש להתייחד עם שתי נשים שהן אם ובת?תודה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    הבא