שחייה בבריכה מעורבת לרפואה

שאלה

האם מותר לאדם החולה במחלה קשה שרפואתו היא ע"י שחיה,
לשחות בבריכה מעורבת לשם כך כיון שהשעות בהן הבריכה באזורו
נפרדת לא מספיקות לו. האם זה בגדר שלא תספר עמו אף
מאחורי הגדר, או שניתן לטעון שהוא טרוד בשחיה לצורך רפואתו
ולא יבוא לידי הרהור?

 

 

 

תשובה

בזאת אני ממציא לך קטע משו"ת אגרות משה חלק אה"ע א' סימן
נו: וכן אם צריך לרפואה להיות אצל הים נמי אם סובר שלא יבוא
לידי הרהור מותר להיות שם אם אינו מוצא מקום ושעות שאין שם נשים,
ואם אינו בטוח צ"ע לדינא. הצעתי היא שהחולה ישתדל להגיע לבריכה
בשעות שבהן הסבירות להימצאותן של נשים תהיה נמוכה ביותר. ואם
בכל זאת תבואנה נשים שישחה רק לפי הצורך ההכרחי לו ומיד
לכשיגמור יצא מהבריכה מבלי להשתהות בה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |