צניעות בטיולים

שאלה

שלום הרב הלכנו לטיול משפחתי למסלול מים (המג'רסה) בני בן ה 17 עבר למסלול שמחוץ למים על מנת שלא להיתקל בדברים לא צנועים השאלה הנשאלת האם כאשר הולכים במסלול כמשפחה דתית ובמסלול נמצאים משפחות נוספות ואנשים ונשים נוספים שלא כולם לבושים בצניעות האם יש צורך לצאת מהמסלול או לעבור במהירות את הנשים הלא צנועות ולהמשיך במסלול? במקרה דנן יצאנו עם הבן למסול היבש על מנת לא לגרום מפח נפש למישהו והחלטנו כמשפחה להפנות את השאלה לרבנים בתודה מראש

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

נושא הצניעות בטיולים ובחופשים הוא נושא חשוב מאוד וישר כח שאתם מעוניינים להקפיד על כך.

המורכבות במקרה זה היא אכן לא פשוטה, מצד אחד רוצים ליהנות בטיול משפחתי שמתרחש אחת לזמן רב ומצד שני לא רוצים שהדבר יעלה בסתירה להלכה.

בראשית הדברים, עצם היציאה לחופש ולטיול ודאי שהיא מבורכת וחשובה.

חז"ל דנו בשאלה מה יעשה אדם שעליו לעבור במקום מסוים ויש בו מראות שאינם צנועים. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף נז עמוד ב: ועוצם עיניו מראות ברע - א"ר חייא בר אבא: זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. היכי דמי? אי דאיכא דרכא אחריתא, רשע הוא! אי דליכא דרכא אחריתא, אנוס הוא! לעולם דליכא דרכא אחריתא, ואפ"ה מיבעי ליה למינס נפשיה. 

כלומר הנביא משבח את אותו אדם שעוצם את עיניו מראות מראות אסורים, דהיינו שאינו מסתכל על הנשים בשעה שהן מכבסות את הבגדים בנהר (בזמן כיבוס הבגדים במים מטבע הדברים יתכנו גם פעולות שאינן צנועות) ועל כך שואלת הגמרא באיזו מציאות מדובר, אם יש לו דרך אחרת ללכת ובכל זאת הוא מכניס את עצמו לנסיון ולעבור במקום שאינו ראוי, מדוע יש לשבחו הרי הוא מכניס עצמו למקום מקולקל והוא נחשב לרשע בענין זה.

ומאידך אם זו הדרך היחידה שיש לו ללכת, מה יעשה והרי הוא אנוס? על כך אומרת הגמרא שמדובר במקום שאין לו אפשרות ללכת בדרך אחרת, כלומר הוא חייב להיכנס למקום שהוא בעייתי, ובתוך המקום הבעייתי הוא מצמצם את עצמו ככל הניתן, ועליו להטות את עינו והימנע עד כמה שהדבר ניתן מהסתכלות במקומות אלו.

היוצא מדברינו למעשה הוא כך: במקומות שמוחזקים כמקומות שיש בהם חוסר צניעות ידוע, אליהם ודאי שאסור ללכת משום שהדבר נחשב לחוף הנהר שיש דרכים אחרות שניתן לעבור בהם (מקומות כמו חופי הכנרת, מקומות מתוירים שמשפחות שוהות שם זמן רב ועיקרם הוא לשכשוך במים וכדומה).

מקומות שיש ספק מה מתרחש שם, מומלץ לשלוח את אחת מבנות המשפחה שתבדוק ראשית מה המצב מבחינת צניעות, ואם אין בעיית צניעות כעת מותר ללכת לשם.

מקומות שבדרך כלל אינם בעייתיים הם מסלולי נחלים שניתן מדי פעם לקפוץ בהם למים ולהשתכשך, אלו על פי רוב אינם בעייתיים מבחינת צניעות וכדאי לכוון אליהם את הטיול המשפחתי.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | ז' תמוז תשע"ט 16:37