הלכה

שאלה

האם מותר לאב להחליף טיטול לביתו? ולקלח אותה? ואם כן עד איזה גיל?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

החלפת טיטול היא מלאכה ובגיל קטן מאד לכן לא נאסרה, לעניין מקלחות נראה שמשעה שהיא בושה לעמוד ערומה יש איסור, וקודם לכן יש לנסות להקנות לבת מושגי צניעות.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/14/2013 3:30:27 AM