femulen

שאלה

לאחר הלידה הקודמת לקחתי פמולן ולא היה לי כל בעיות של
דימומים מהתרופה.קראתי עכשיו באחת מתשובות הרב שאסור לקחת
תרופה זאת בשל דימומים האם עכשיו לאחר הלידה הנוכחית יש לי
בעיה לקחת תרופה זאת למרות שלי היא היתה טובה ?

 

 

 

תשובה

תנסי, ואם היא טובה בשבילך תמשיכי ותקחי אותה. אם יהיו בעיות
תפסיקי ותשתמשי באמצעי אחר

 

 

 

הרב יעקב אריאל |