תחילת נידה

שאלה

שלום לרב,
אשתי ראתה כתם בסביבות השעה 45:19. בהחלט ייתכן שהוא היה
קיים לפני-כן, ממתי עליה לספור את ימי נידתה?

 

 

תשובה

השעהש ציינת היא אחרי השקיעה תמכיון שלא נאסרה לפי כן יש לספור
5 ימים מיום המחרת ואח"כ שבעה נקיים

 

 

 

הרב יעקב אריאל |