שמירת נגיעה- הסיבה

שאלה

שלום,
אמר לי חוזר בתשובה שהטעות של הבנות הדתיות ברובן, היא שהן חושבות שאיסור נגיעה הוא שמא יגיעו לידי דברים אסורים. והרי הסיבה האמיתית היא כי אישה היא נידה, ואסור כלל שתבוא במגע עם גבר, ולכן גם יש להימנע ממגע בין אחים, וכך הוא עושה.
האם זה נכון? היש דעה כזאת מפי רבנים?
תודה רבה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אין אסור נגיעה בין אח ואחות, והגמ´ מספרת על אח שהיה מנשק את אחותו. אולם כל זה באופן ארעי בזמני שמחה וכדו´, אבל ברור שאין איסור נגיעה בין אח ואחות נדה, שהרי איננו יודע מתי היא נדה. ובכלל איסור נדה זה בין איש ואשתו. על סתם נגיעה לא נאסרה, אלא בקביעות ובמקומות מסוימים, אבל נתינת יד איננה אסורה, ויש מי שמהדר לא לגעת כלל.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/4/2013 1:58:02 PM