קווטר לזוג משודך

שאלה

האם נהוג לכבד בקווטר זוג מאורס?

תשובה

זוג מאורס בימינו אינו מאורס לפי ד"ת אלא רק יש קשר שידוכים ביניהם, לא מקובל שזוג מאורס יכובד בכך אלא רק זוג נשוי. 

כמו"כ יש פוסקים שטוענים שיש איסורי קרבה כמו לאשתו נידה במשודכים.

הרב יעקב אריאל |