צניעות כשאנחנו לבד

שאלה

שלום רב,
רציתי לשאול מה הגדרים של הצניעות ביני לבין בעלי כשאנחנו נמצאים ביחד. בעלי מבקש ממני לקנות בגדים מיוחדים לזמן שנמצאים ביחד ובעיני זה לא כ"כ צנוע. האם אני צריכה להגיד לו את זה (כי אולי זה אסור), או שזה מותר כי זה משמח אותו ורק מה שכתוב נטו בהלכה שאסור זה מה שאסור?
תודה רבה!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


הלכתית רק מה שכתוב הוא הנאסר, דברים אחרים הם גדרי צניעות שיש להרבות בהם, אבל אינם אסורים. על כן בנושאים שאת רומזת להם כדאי להעלות את הנושא לשיחה בינכם, אפשר גם ללמוד קצת את הנושא של צניעות שהוא מעבר להלכה. צניעות שמביאה לידי קדושה. כדאי לעבור על דברי הרמב"ם (הל´ דעות פ"ה) שם מבוארים הגדרים של צניעות אפילו של אדם עם עצמו. בדרך כלל הדברים שאת מזכירה הם באים כדי למלאות את הנאת האדם ולא להנאת הזיווג, ועל יש להשתדל שהעיקר יהיה בקדושה וטהרה. אבל מאידך אין לעשות מנושא זה מאבק עקרוני, ואם לאישך מאד חשוב הנושא, כיוון שאין בכך איסור לא כדאי להתעמת על כך, אלא אולי לוותר לו מעט, ולהגיע לעמק השווה, ובלבד שהכל יהיה בשמחה ואהבת אמת.

בהצלחה
יהודה הלוי עמיחי


הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/4/2013 11:56:23 AM