צניעות אישות

שאלה

מה שאמרו שאסור לראות את ערוות האישה זה רק בשעת תשמיש או בכל מצב ?{בזמן שמותרת לבעלה}

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


על פי הנימוקים של חז"ל נראה שזה בכל מצב.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/4/2013 12:38:42 PM