עריות, שבת

שאלה

1) האם קיים הבדל בין יהודי לא נשוי ששכב עם יהודיה לא נשואה או גויה לא נשואה? (מה הדין לגבי כל אחד ממקרים אלו).
2) האם יום כיפור ותשובה לבדם מכפרים לגמריי על מקרה בו אדם שכב עם אלו או שבמקרה זה הם רק תולים והייסורים מכפרים כמו שמובא בגמרא?
3) ואותה שאלה לגבי שמירת שבת, האם יום כיפור ותשובה לבדם יכולים לכפר על מי שהיה נוהג לחלל שבת או שהייסורים מכפרים?
שכן הבנתי שישנן עבירות שכיפור ותשובה תולין ורק ייסורין מכפרים. השאלה היא האם זה באמת כך ורק ייסורין יכפרו לאדם כזה שעבר על עריות ושבת? או שהתשובה וכיפור לבדם יוכלו לעזור לאדם זה הרוצה באמת לחזור בתשובה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

תהליך התשובה ארוך וסבוך, ברור שאדם ששכב עם נדה וידע שיש איסור בכך, הרי זה חייב כרת, וייסורין מכפרים, אולם אם יעשה תשובה שלמה שהיא תשובה מאהבה אל הקב"ה הרי שהקב"ה מוחל אפילו על כריתויות ואיסורים חמורים ביותר. הקב"ה בידו נפש כל חי והוא נותן הסליחה, על כן עיקר המהלך הוא בתשובה מאהבה גמורה, וכפי שכתב במסילת ישרים גם תוספת לימוד תורה ומניעת השינה בשביל תורה ותפילה הם יכולים להחשב כיסורים המכפרים, ועל כן תשובה מאהבה היא העיקר. אמנם אם היו דברים שיש בהם כרת (במזיד, דבר שלא מצוי אצל מי שלא יודע) כדאי גם לגשת לשאול רב אולי יכול לעזור ביתר פרוט. אבל היסוד תשובה שלמה מאהבה היא העיקר.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/4/2013 1:39:33 PM