נישוק

שאלה

רציתי לדעת האם מותר לנשק באותו מקום בכדי להביא את האשה לידי סיפוק ( כמובן שזה במקום חשוך ולא רואים את המקום)והאם יש אסור לכך או שהנושא פתוח בין הבעל ואשתו אנחנו נשואים כבר 11 שנים עם 3 ילדים אודה לתשובה מפורטת עם מקורות

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


הגמ´ נדרים כ ע"א אומרת:
וכל המסתכל בעקבה של אשה - הויין לו בנים שאינן מהוגנין. אמר רב יוסף: ובאשתו נדה. אמר רבי שמעון בן לקיש: עקבה דקתני - במקום הטנופת, שהוא מכוון כנגד העקב, תניא: +שמות כ+ בעבור תהיה יראתו על פניכם - זו בושה, לבלתי תחטאו - מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא* מיכן אמרו: סימן יפה באדם שהוא ביישן. אחרים אומרים: כל אדם המתבייש לא במהרה הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים - בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני.
אמר רבי יוחנן בן דהבאי, ד´ דברים סחו לי מלאכי השרת: חיגרין מפני מה הויין? מפני שהופכים את שולחנם, אילמים מפני מה הויין? מפני שמנשקים על אותו מקום, חרשים מפני מה הויין? מפני שמספרים בשעת תשמיש, סומין מפני מה הויין? מפני שמסתכלים באותו מקום.
בשו"ע או"ח סי´ רמ סעי´ ד:
סעיף ד
* אסור להסתכל באותו מקום, שכל המסתכל שם אין לו בושת פנים, ועובר על: והצנע לכת (מיכה ו, ח), ומעביר הבושה מעל פניו, שכל המתבייש אינו חוטא, דכתיב: ובעבור תהיה יראתו על פניכם (שמות כ, כ) זו הבושה, לבלתי תחטאו (שמות כ, כ) ועוד דקא מגרה יצר הרע בנפשיה, וכל שכן הנושק שם, שעובר על כל אלה ועוד, שעובר על: בל תשקצו את נפשותיכם.

ועיין באר היטב ובית שמואל, שו"ע אבה"ע סי´ כה אות א.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/4/2013 2:29:28 PM