מגע

שאלה

למה אסור ליצור קשר עם גבר שלא למטרת חתונה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

כל מגע עם בן מין שני גורם למשיכה רעיונית של קרבה בין השניים, ואין אדם יודע כיצד הדבר מתפתח, על כן אם המטרה רצינית הרי שהדבר הוא למטרה טובה, ואסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה. אולם אם אין מטרת נישואין רק בגלל "כיף" לא התירו חכמים לייצור קשר סתמי, ברור שבענייני עבודה או מסחר התירו, כשם שהתירו רופא או רופאה, אבל לא מעבר לכך (יחסים וקרוב דעת).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/4/2013 1:58:57 PM