טהרת המשפחה

שאלה

אשה ששכחה לבדוק עצמה ביום השביעי של שבעה נקיים ובשאר
הימים בדקה עצמה כדין, האם יכולה לטבול במוצאי היום השביעי
או לא ?

 

 

 

תשובה

אם בשאר הימים בדקה כראוי יכולה לטבול במוצאי שביעי.

 

 

הרב יעקב אריאל |