הרחקה בזמן לידה

שאלה

ממתי חלים דיני נידה על האישה בזמן לידה?
האם ירידת מים ללא צירים אוסרת?
האם בדיקת STRIPING - בה מפריד הרופא בין הקרומים נחשבת
כפתיחת הקבר?
אם אפשר גם לציין מקורות.

תודה

תשובה

מתחילת הלידה כמבואר בשבת (קכט ע"א), כשאינה יכולה ללכת
בעצמה, וכן פתיחה של יותר מארבע אצבעות.
לגבי הבדיקה שהזכרת איני מכירה וצריך לברר אצל הרופאים מה עניינה.

הרב יעקב אריאל |