האיסור....

שאלה

שלום וברכה
לגבר אסור לבוא על אישה כדי לא לבוא לידי"זרע לבטלה"
אז איך זה יכול להיות שבזמן שאישה בהריון/לוקחת אמצעי מניעה,
מותר לגבר לבוא אליה , הרי זה כביכול גם "זרע לבטלה"
שכן לא יצא מזה כלום,
דבר שני גוף הגבר מייצר בכל שניה "זרעים חדשים"....ואצל הגבר זה לא מוגבל בשנים/כמות,
ודווקא אצל האשה "הפוריות" היא רק פעם בחודש,
אז איך זה יכול להיות שהאיסור הוא על האשה ולא על הגבר,???
אני אשמח מאוד לקבל את תשובתך,
בעקבות שאלות כאלו שהופנו אלי לאחר שאמרתי שיש איסור נגיעה. וכו.....
והאמת היא שלא ידעתי לענות תשובות מספקות את "השואל"
ולכן אני מרגישה שזה "מתערער" אצלי.....
אשמח לקבל תשובה במיוחד בשבילי, וגם שיהיה לי מה לענות,
תודה מראש

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

איסור ביאה איננו קשור בהוצאת זרע לבטלה, האיסור הוא עצמי שהקב"ה מצווה אותנו "ואל אשה בטומאת נדתה לא תקרב" ויש איסור על כל אשה אפילו איננה נדה, אולם אין נימוק וסברא, אלא שהתורה ציוותה אותנו לא להתקרב לנשים, לא ליצור אנדרלמוסיה בעולם, כל אחד ואחת עם בת זוגו בלבד.
הנימוקים הם בשכל האדם ויכולים להשתנות ואינם משפיעים על ההלכה, על כן איסור הנגיעה הוא מכיוון שהקב"ה רצה לברוא עולם של מין חי את חייו ללא רדיפה של זה את זו ולהיפך.
מתוך דברים אלו השאלות שלך פתורות ומובנות.
מה ששאלת מדוע אין מניעה מלקיים חיי אישות בזמן הריון או זקנה או לאחר ימי הביוץ, כל זה דרך החיים הנורמאלית ואין בכך שום בעיה. האיסור של "זרע לבטלה" הוא בדרך לא נכונה ולא בחיים מסודרים.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/4/2013 1:36:48 PM