דם בתולים

שאלה

לכבוד: הרב אריאל שליט"א
שלום רב,
עתה סיימתי ללמוד סי קצג ביור"ד.
אחר העמקה מסוימת בסימן נשארה בליבי שאלה.
ברצוני לשאול את כבוד הרב: האם אישה זקנה צריכה להמתין ז ימים לאחר בעילת מצווה?
בכבוד רב,

 

 

תשובה

אם היא בתולה ועדיין יש לה וסת ודאי צריכה להמתין
אם היא כבר מסולקת דמים נראה לי מלימוד מקטנה שעדיין היא מסולקת דמים שאף זו צריכה להמתין.

הרב יעקב אריאל |