דיני הפסק טהרה

שאלה

אשה שהיה לה טמפון במשך כל שעות אחר הצהריים ועד הערב בלי
שהוציאה אותו וכאשר הוציאה אותו (בערב) יצא נקי האם יכולה
להתייחס לזה כהפסק טהרה?

 

 

 

תשובה

בדיעבד, אם ניקתה ובדקה היטב קודם הנחת הטמפון, ואח"כ הטמפון
נקי לגמרי, והוא אוטם לגמרי, שאף טיפת דם קטנה לא תחליק
ותאבד, הטמפון יכול לשמש כהפסק. אולם לא ראוי לעשות כן לכתחילה
בגלל שקשה לבדוק באמצעותו ויש גם חשש של טיפת דם שלא נספגה
בו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |