דימום בגלל התקן

שאלה

 

רופא הנשים קבע כי לאשתי אין אפשרות לקחת גלולות ועדיף שתשמש
בהתקן. כרגע ההתקן גורם הרבה דימומים. מה דינם של דימומים
אלה? שמעתי שיש מי שאומר שמכיוון שההתקן כאילו "פוצע" את הרחם
והדם לא יוצא מצעמו אפשר להגדיר זאת כדם מכה. מה דעת הרב?

תשובה

אי אפשר להגדיר זאת בוודאות כדם מכה. הרופאים אינם יודעים עדיין
מהי סיבת הדימום.
לכן מוצע לאישה שיש לה התקן ללבוש לבנים צבעוניים

הרב יעקב אריאל |