בינו לבינה

שאלה

ידוע שלפי ההלכה בזמן התשמיש בני הזוג חייבים לכסות גופם בסדין רציתי לשאול במקרה שיש כילה מסביב לכל המיטה כולל מלמעדלה האים אפשר לקיים את התשמיש ללא סדין מעל גופם תודה רבה

תשובה

שלום וברכת ד´


כף החיים סי´ רמ אות עג, עד. התיר אם הירעות של הכילה מחשיכות.

צום הרביעי לששון ולשמחה

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/4/2013 1:56:11 PM