אשה שבדקה ביום השביעי

שאלה

א. אשה שעשתה הפסק טהרה כדין ובדקה ביום הראשון ואחריו
כדין, אך ביום השביעי בדקה רק בבוקר - מה דינה
ב.מה הדין אם את הבדיקה ביום השביעי עשתה רק בין השמשות
(כלומר אחרי הבדיקה של היום השביעי ולפני צאת הכוכבים)

 

 

 

תשובה

א. מותרת לטבול במוצאי היום השביעי.
ב. אם עשתה בשדיקה בבוקר בדיעבד די בבדיקה אחת ביום השיבעי.

יש פוסקים הסוברים שבדיעבד בדיקה תוך 13 דקות אחרי השקיעה
נחשבת לבדיקה ביום

 

 

 

הרב יעקב אריאל |