תפילת קטן בנוסח שונה

שאלה

בני בן השש לומד בבית ספר של החינוך העצמאי, בו נוסח התפלה
וכו' הם כמנהג "ספרד" של עולי ארצות אשכנז.

הוא מעדיף להתפלל בנוסח הספרדי, שהוא הנוסח בביתנו. בכתה
התלמידים מברכים בקול רם, והוא טוען שהוא יכול לברך בשקט וכך
לא יפריע לאחרים.

נציין שהמורה מעדיפה שיברך עם כולם בנוסח שלהם.

מה דעת הרב בנושא?

 

 

תשובה

יש שתי אפשרויות: א. שיתפלל תמיד רק בנוסח בית אביו. וע"כ יש
לתאם עם המורה שהוא יברך ויתפלל בשקט, ולא יעלה כחזן וע"י כך
ישמור על דרך משפחתו.
ב. לחנכו לכך שאם הוא משמש כש"ץ בכיתה יתפלל בנוסח של רוב
הכיתה ולעצמו יתפלל בשקט את הנוסח שלו

 

הרב יעקב אריאל |