שימוש בענישה קולקטיבית כאמצעי חינוך

שאלה

כבוד הרב, שלום
ברצוני לברר את יחס ההשקפה היהודית לשימוש בעונשים
קולקטיביים כאמצעי חינוך בכיתה.
האם יש ערך אמיתי לכך? האם ענישה כזו גוררת לחץ חברתי
שלילי או שהיא מחנכת את התלמדים לערבות הדדית?

 

 

 

 

תשובה

ענישה קולקטיבית מוסרית בדברים ציבוריים או בדברים בהם הציבור
ערב לחטאי היחיד.
לגבי כיתה יש ערך לענישה קולקטיבית רק בדברים בהם יש אחריות
קולקטיבית או חטא קולקטיבי, סתם הענשת כלל הכיתה בגלל יחיד
שפשע אינה מוסרית.ןממילא אינה חינוכית. בעיקר כשהיא באה לגלות
על פלוני שהוא העבריין וללחוץ עליו, וכש"כ כשהוא אינו נשמע לשאר
הציבור.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |