נהיגת קטינים על רכב ממונע

שאלה

בישובים קטנים קורה הרבה פעמים שילדים או נערים צעירים
נוהגים על רכבים ממונעים (טרקטורונים, טוסטוס וכד''). האם אנו
רשאים להרשות להם, או שכיון שהחוק אוסר זאת עלינו לאסור
עליהם, על אף שהם לרוב עושים זאת לצורך עזרה להוריהם, ואם
אמנם אסור והם אינם שומעים לנו, האם צריך להודיע זאת למשטרה?

 

 

 

תשובה

צריך להסביר להורים ולנהגים שחוקים אלו נחקקו בשבילם, ועפ"י
נסיון קודם של אסונות! ואפילו אם הבן הזה נוהג היטב, רק השמירה על
החוק ע"י כולם תמנע אסונות לעתיד. ואם אין דרך אחרת יש להודיע
זאת למשטרה, מתוך שמירה על נפשותם ולתיקונם ולא ע"מ לספר
לה"ר. יש להזהיר את ההורים לפני מסירה למשטרה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |