לימודי ליבה

שאלה


רציתי לשאול את כבוד הרב-
מה דעת הרב על כך ששר החינוך מתכוון להכריח את החרדים ללמד את הליבה, ולא - תלמודי התורה יפגעו תקציבית? האם לא כדאי שגדולי הרבנים של הציבור הדתי לאומי לא יאבקו נגד פגיעה בתלמודי התורה. שבוע טוב!

תשובה

בעקרון כל כפיה אינה ראויה
עדיפה ההסברה שגם לצורך לימוד תורה יש צורך בידיעות כלליות מסוימות
כגון יש סוגיות בש"ס שיש צורך בידע מתמטי בעיקר בנושא קדוה"ח שם יש צורך גם בידע אסטרונומי ועל כך אמרו חז"ל כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כל גדולי ישראל עסקו בכך (לדוגמא, ר' לוחות לוגריתמים בסוף חזו"א סדר מועד) לשם כך יש צורך בתגבור תקציבי עידוד חיובי - זו הדרך

הרב יעקב אריאל |