ילדים קטנים והליכה לבית-כנסת

שאלה

האם יש להכריח ילד בגיל -5 ללכת בשבתות לבית הכנסת או
לשיעורי תורה וכדומה?

 

 

 

תשובה

אין לכפות ילד ללכת לבית כנסת לתפילה או ללמוד. יש למושכו
בעבותות אהבה. וכבר כתב הרמב"ם בהקדמתו לפרק "חלק" משל
איך ראוי לקרב ילד. והדרך היא למושכו בפרסים ובמתנות והרבה
עידוד, ולא להכביד עליו בלימוד יותר מכוחו. ולאט ובסבלנות לעורר
אצלו את הרצון העצמי. ועם התעוררות רצונו והבנתו ללמדו ערכם של
לימוד התורה ותפילה בכוונה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |