חינוך לצניעות

שאלה

מהם המקורות שהרב ממליץ ללמד מהם לבנות ממ"ד (להן מורות
בסגנונות שונים) את ההגדרות ההלכתיות לגבי אורך בגדים - חולצה, חצאית?

תשובה

חולצה עם שרוולים עד המרפק כשפתח הצואר אינו משאיר אזורים
מגולים בגוף והחולצה בצבע שאינו "צועק" אינה הדוקה לגוף וארוכה
כך שהגוף אינו מתגלה בכפיפה וכד'. חצאית המכסה אחר הברך גם
בישיבה ןכנ"ל לגבי צבע והידוק וגילוי חלקי הגוף. מקורות לכך ישנה
חוברת של הרב שלמה אבינר המפרטת זאת

הרב יעקב אריאל |