חינוך לגיל ההתבגרות בבי"ס

שאלה

שלום לכבוד הרב.

בבית הספר הדתי של בני (לקראת כיתה ח) מעבירה בד"כ אחות חינוך
של גיל ההתבגרות לנערים ולאחר מכן משלים צוות ביה"ס את
האורינטציה הדתית.
צורת העברה זו יוצרת לעיתים קונוטציות שליליות בעת שהאחות
מפרטת נושאים ביולוגיים או/ו ערכיים עפ"י דעתה, אמנם היא אומרת
שלתלמידי ביה"ס ינתן הסבר דתי עפ"י מגמת בית הספר אולם
לעיתים נוצרים ניגודים וכפל משמעויות בעת שהאחות מדגישה נושאים
מסויימים שלפי הבנתה הם מותרים בעוד שעפ"י תורתנו הקדושה
הינם אסורים.
נושא זה עלה בישיבת ועד ההורים והצעתי שהנושא יועבר ע"י
אישיות תורנית (שאולי אפילו יכולה גם לכלול את החלק הביולוגי)
נבקש:
א. חוות דעת הרב בנושא.
ב. האם כבודו יודע שם של ארגון או/ו גורם תורני שיכול לסייע
בנושא ויכול גם להגיע לבית ספר באיזור המרכז.

בכבוד רב

תשובה

א.תמהני על כך שהדבר נעשה ע"י אחות
ודאי שעדיף שאישיות חינוכית תורנית תכין את הילדים לכך. ואם כבר
רופא עדיף רופא זכר דתי וכד'.
ב. בקשר לגורמים תורניים העוסקים בכך לא ידוע לי וכדאי
להתייעץ עם ראשי ישיבות תיכוניות.
האם אפשר לדעת באיזה בי"ס מדובר?

הרב יעקב אריאל |