חוצפה

שאלה

האם התורה מתייחסת אל המושג חוצפה?
כיצד נתייחס אל ילד שמתחצף?

 

 

 

תשובה

ודאי שהתורה וחז"ל בתושבע"פ התייחסו לכך. כגון: "חוצפה -
מלכותא בלא תגא", וכגון "בעקבתא דמשיחא חוצפה ישגא" ועוד.
והכינוי על כך בחז"ל הוא בדר"כ עז פנים. לגבי ילד שמתחצף צריך
לבדוק מדוע הוא עושה כן, האם בגלל שאינו יודע ומכיר גדרים
ומסגרות. או שהוא פורק עול, או שיש לו קשיים עם עצמו והוא מבטא
אותם בדרך זו, ולפי"ז צריך לטפל בדבר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |