התנצלות מורה בפני תלמיד

שאלה

השלום והברכה לכבוד הרה"ג.
בישובי, ישנם ב"ה מס' בתי ספר, כולם דתיים. באחד מביה"ס,
שהינו ממ"ד, ישנה תופעה שנתקלתי בה מס' פעמים, ב"ה לא עם
ילדי, שהמורים מאשימים תלמיד במשהו, לאחר בירור מתברר שהמורה
לא צדק בהאשמתו, ומדיניות ביה"ס שאין המורה צריך להתנצל בפני
התלמיד (גם לא ביחידות), כיוון שהדבר לא מוסרי. הנכונה טענת
הנהלת ביה"ס? אם לאו, אשמח לקבל ציון המקורות.
ברוב תודות ושלומות לכבוד הרב.

תשובה

דעת הנהלת בית הספר אינה נכונה. הטלת מרות אינה מחייבת האשמות
וודאי לא האשמות מוטעות, מה גם שלאחר ההאשמות באים עונשים.
הפוגע בחבירו או בתלמידו צריך לבקש את סליחתו, אם הפגיעה היתה
בפרהסיא יש לבקש את סליחתו בפרהסיא ואם הפגיעה ביחידות יש לבקש
את סליחתו ביחידות. תלמידים אפילו הם קטנים נפגעים כמו כל אדם
מהאשמות שווא והפוגע בהם צריך לבקש את סליחתם. ונראה לי שדעת
ביה"ס נובעת מחשש שייגרם למורה המודה בשגיאתו נזק בתדמיתו.
אולם מצד האמת כולנו בנ"א וכולנו טועים ודוקא בקשת הסליחה תביא
ליחס של כבוד והוקרה כלפי המורה, כדברי חכמים שמודים דרבנן
היינו שבחייהו. ובאשר למקורות עי' ברמב"ם הל' דעות פ"ו ופרק ז
ובנוה"כ.

 

הרב יעקב אריאל |