העסקת מורה שאינה דתיה - המשך

שאלה

שלום כבוד הרב
שאלתי את כבוד הרב לגבי העסקת מורה שאינה דתיה, והרב כתב
לי שהחסרתי פרטים בשאלה.
אני סטודנטית לחינוך ואני עושה עבודה בנושא זה.
אין לי מקרה ספציפי, אך אשמח אם הרב יוכל להגיד לי את
השיקולים ההלכתיים השונים ומקורות בנושא.

תודה רבה

תשובה

בעקרון על כל מורה ומחנך בכל מקצוע לשמש דוגמא אישית ולכן אין
להעסיק מורה חילוני בבי"ס דתי
אך לפעמים יש מצב של שעת דחק קשה כשאין מורה דתי בנמצא ואז
השאלה כמו כל שאלה הלכתית צריכה שיקול מצד יסודותיה ומצד המצב
במקום ובזמן עליו נשאלה השאלה. מצד המורה צריך לדון מה
מעמדה ההלכתי: תינוק שנשבה או מומר לתיאבון או ח"ו אף להכעיס.
ברור שאדם שאינו ירא שמים אינו יכול ללמד נושאים שיראת שמים היא
מהותם כמו תורה או היסטוריה וספרות. במתמטיקה או בפיזיקה צדדים
אלו פחות משפיעים אע"פ שאין דבר המנותק מיר"ש. כמו כן צריך
לדון מה היא מלמדת תורה או חשבון ובנוסף את הצד שהזכרתי
בתשובתי הראשונה שחינוך הוא לא העברת ידע בלבד אלא חלק גדול
נוטלת הזדהות התלמיד עם המורה. כמו"כ ישנה השפעה לגיל
התלמיד, כיון שבגיל מבוגר יותר הוא פחות מזדהה ויותר נותן לבו
לגוף המידע הנלמד. חשובה ההופעה החיצונית בצניעות או לא ולפני
מי בנים או בנות. ואחרי כל השיקולים הללו צריך לדון בבעיות
המקומיות כגון ישוב נידח שמורה אחרת אינה מוכנה לבוא וכד'.

הרב יעקב אריאל |