דרישות צניעות בבי"ס

שאלה

בבית ספרנו מגוון של תלמידים, מבתים תורניים יותר ותורניים פחות.
יש הדורשים שבבית הספר יחולו כל כללי התורה (שרוולים לבנות,
ציצית לבנים) ויש הרוצים חופש בדבר זה.
וכן בנוגע לאמהות המגיעות לבית הספר,האם ניתן לחייב בגדרי
צניעות כל שהם? (מכנסים, שרוולים, כיסוי ראש)

 

 

תשובה

בי"ס דתי חייב לעמוד על דרישות ההלכה לבוש צנוע לבנות וציצית
לבנים וכן אמהות המגיעות לביה"ס לפחות לבוש צנוע (על כיסוי ראש
אומנם חובה מהתורה אולם אין הכרח לדרשו אותו מאם המבקרת בביה"ס).
השאלה היא כיצד להשיג דרישות אלו.
יש לעשות זאת בדרכי נועם חינוכיות, בפניות אישיות וחכמות אולם אין
לוותר.

הרב יעקב אריאל |