גן חב"ד

שאלה

האם יש איזושהי מניעה לשלוח ילד/ה לגן חב"ד?

 

 

 

תשובה

איני מבין את השאלה מהם צדדי הספק ומה רע בגן זה? התשובה
תלויה בהרבה תנאים, היינו: אלו תכנים ניתנים ואלו לא ניתנים,
וכמובן איך הם ניתנים, איך הילד ירגיש בגן ועוד. וע"כ צריך לברר את
כל הצדדים באופן מעשי ולשקול אותם ולהחליט.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |