אנשי סדום

שאלה

שלום רב,

אני צריכה ללמד בנות כיתה ז´ שיעור על מעשה בנות לוט ,הייתי רוצה לדעת למה התורה מספרת לנו את המעשה הזה?
דבר שני -האם אני יכולה להגיד להם שהמטרה מקדשת את האמצעים שהרי הבנות חשבו שהן עושות גמילות חסדים עם העולם?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אינני בטוח שצריך להרחיב במעשה הזה. צריך לדעת שמעולם הבנות לא הוצאו לאנשי סדום, לוט אמר להם שיש לו בנות, ללמדם שדרך העולם הוא איש באשה ולא איש באיש, והם אמרו לו "גש הלאה" שההצעה לא התקבלה, ואח"כ נאמר שתי הבנות "הנמצאות, שלא הוצאו מעולם מהבית. כך שאין כאן הצעה מעשית כל שהיא, אלא דרך של תוכחה והם דחו אותה ועל כן נדונו לעונש החמור שהביא עליהם הקב"ה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 9:03:36 AM