איסור נגיעה

שאלה

שלום כבוד הרב
איך להסביר לבנות שההורים לא חזקים מבחינה דתית, על איסור
נגיעה?

 

 

תשובה

יש להסביר לבנות שתשמורנה על כבודן. לכל אישה יש רק גבר אחד
בעולם ולכל גבר יש רק אישה אחת בעולם. כל מגע אחר פוגע
בייחודיות הטהורה הזו.
גם בת חילונית מסוגלת להבין זאת. בפרט במציאות בה אנו חיים,
שנשים מנוצלות למטרות פסולות יש להקפיד ולסייג גם מגעים הנחשבים
נימוסיים לכאורה כי המדרון הוא חלקלק.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |