תינוק המריבה

שאלה

כבוד הרב, שלום רב!
תודה רבה על תשובתך. נשמח מאוד אם תוכל לשלוח לנו את
תשובתך המפורטת בעיניין תינוק המריבה לדוא"ל
il.co.walla@Nirit1234 התשובה ששלחת העלת בנו כמה שאלות: 1.
מבחינת ההלכה מי ראשי לקבוע מהי טובת הילד? 2. כתבת שאם
יחזירו את הילד כל מוסד האימוץ יימצא בסכנה. האם שיקול כזה
ראוי בעת שטובת הילד עומדת על הכף? 3. ישנו סיבוך נוסף: האבא
המאמץ חולה במחלה קשה ויש חשש שימות בתוך מספר שנים והילד
יתייתם בגיל צעיר. מבחינת ההלכה האם טובת הילד דורשת
להחזירו להוריו הביולוגיים? נודה לך מאוד אם תענה לנו, תודה
מראש- רננה ונירית אולפנת אמנה.

 

 

 

תשובה

1) מי שמבין מהי טובת הילד ומכיר את כל הפרטים ויודע את ההלכות
בדברים אלו.
2) ודאי, מפני שאם כל האימוץ יכול לחזור הורים לא ירצו לאמץ.
3) איני חושב שהרופאים יכולים לקבוע שתוך מספר שנים האב ימות.
קביעה כזו מלמדת עד כמה דברי חז"ל: 'טוב שברופאים לגהינם'.
והג' ר' איסר זלמן מלצר חלה בשחפת לאחר שהתארס ולא ידעו אם
להתחתן. נגשו לחפץ חיים והוא ענה: יש אנשים בריאים ויש שמאריכים
ימים. והוא התחתן והאריך ימים יותר מתשעים שנה. וע"כ עתה לדעתי
צריך להשאיר את הילד אצל הוריו המאמצים.

הרב יעקב אריאל |