שלום בית במקרה של סתירה נגד התורה

שאלה

שלום לרב!
אחד ממתפללי בית הכנסת שאל אותי שאלה שהיא פשוטה מחד
ומסובכת מאידך ואמרתי לו שאפנה אותה לגדולי תורה.
כהן (אדם מסורתי) שחי באיסור עם גרושה ( ידועה בציבור) ונולדה
להם בת ועכשיו הם בסכסוך משפחתי, שאלתו האם לסייע להם
לשלום בית או שמא כיוון שהכל באיסור מוטב יפרדו, לשאלתי שזה
פשיטא שאל לו לעזור לאיסור "ושב ואל תעשה-עדיף", הוא העלה
טענה כי גם אם יפרדו יפלו לאיסורים חמורים יותר הן האיש והן
האישה, ויש חשש שהילדה תידרדר גם.
כיצד להדריך את השואל?

תשובה

שב ואל תעשה.

הרב יעקב אריאל |