ציות להורים

שאלה

בס"ד
האם ציות לדברי אביו ואמו זה חלק ממצות עשה דאוריתא של כיבוד אב ואם?
ממילא האם לדבר הרשות יכול שלא להקשיב לציווי אביו או אמו? 

תשובה

ציות ועשיה כדבריהם הוא חלק ממצות כיבוד או"א. דוקא בדברי הרשות חייב לשמוע להוריו, בדברי מצוה אם ציווים גורם לעבור על איסור מד"ת או דברי חכמים או לבטל מצוה מן התורה או מדבריהם אסור לשמוע להם.

הרב יעקב אריאל |