סתירת דברי אביו

שאלה

לכבוד הרב

כתוב בסימן רמ שאם ראה את אביו עובר על דברי תורה לא יאמר לו "עברת על דברי תורה" אלא יאמר לו "כתוב בתורה כך וכך" כאילו הוא שואל ממנו.

ולא בדיוק הבנתי את הכוונה במה שאמרו ``כאילו הוא שואל ממנו.
ביאור השאלה:
אם אדם ראה את אביו שהוא לא בירך על מאכל לדוגמה, האם יאמר לו:  "אבא, כתוב בהלכה שצריך לברך על האוכל לפני שאוכלים" או שהכוונה שיאמר לו "אבא, האם כתוב בהלכה שמותר לאכול בלי לברך"?

כלומר האם חייב להיות בצורת שאלה ממש או שמספיק גם דרך מכובדת עקיפה שבה האבא או הרב יבין את כוונת הבן/ התלמיד

 

תשובה

לפי רש"י והטור מספיק בדרך מכובדת לפי הרמב"ם דוקא בדרך שאלה.

הרב יעקב אריאל |