כיבוד הורים

שאלה

שלום,

אחותי חזרה בתשובה לפני כ 30 שנה.
ומנהלת אורח חיים דתי חרדי לכל דבר.
מקיימת מצוות ועזרה ונתינה לזולת ברמות גבוהות.

בתקופה לפני ,שחזרה בתשובה לא כיבדה את הורי כלל.
ועל כך היא מכה על חטא כל יום סובלת ויש לה יסורי מצפון ,שלא גורמים לה לשקט נפשי.

הורי נפטרו לפני כ 16 שנה.

שאלותי :

מי ,שעשה תשובה האם יש מחילה על אי כיבוד הורים ?

ואיך אפשר להמעיט מהיסורים,שאחותי עוברת... הנושא הזה מציק לה נורא?

בברכה
שוש

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

מקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים לא עומדים. פעמים רבות הצער ויסורי הנפש של האדם הם נחשבים ביותר עד כדי כך שהם שווים לכל דרכי התשובה, יש פעמים שצריך עוד דרכי תשובה, אבל לצורך כך יש לגשת לרב ת"ח שמכיר את האשה מהדוברת שהיא תוכל לפרט לו מה עשתה ומה עוד יכולה לעשות.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 7:40:51 PM