כבוד חותן וחותנת

שאלה

1.האם אדם חייב בכבוד חמיו וחמותו כפי שחייב בכבוד הוריו?
2.האם מותר לאדם לקרוא לחמיו וחמותו בשמותיהם?
3. אשה שנישאה לבן של רב האם מותר לה לקרוא לחמיה בשמו
הפרטי או שצריכה להמשיך לכנותו 'הרב'?

תשובה

1. אדם חייב בכבוד חמיו וחמותו אך לא כהוריו (עי' שו"ע יו"ד סי' רמ סכ"ד).
2.ראוי שלא אא"כ הם מוחלים
3. עדיף שתפנה אליו בכינוי "אבא"

 

 

 

הרב יעקב אריאל |