כבוד אם ואשה

שאלה

אמי שהיא אלמנה מתארחת אצלינו בשבתות את מי עלי להקדים
בנתינה מיין הקידוש ובפת המוציא את אמי או את אשתי?

 

 

תשובה

מצד הקירבה אשתך קודמת מפני שאשתו כגופו ואתה חייב במזונותיה,
אבל מצד ההיפגעות אמך קרובה להיפגע יותר מאשתך, ועוד שהיא
אלמנה, ולכן ראוי לבקש מאשתך (שלא בפני אמך) שתמחל על כבודה
ותגיש לה קודם.

 

הרב יעקב אריאל |