חשש ממזרות אצל ילד מאומץ

שאלה

כבוד הרב,
ילד מאומץ שמגיע לגיל 18 רשאי לפתוח את תיק האימוץ, וכך לגלות בין השאר את סיבת האימוץ. האם קיים חשש ריאלי (אפילו קטן, אך אפשרי) שהילד יגלה כי הוא ממזר? ואם כן, האם מותר לילד לוותר על פתיחת התיק בכדי להמנע מגילוי עובדה כזו?

תשובה

איני יודע מה הם המקרים שילד נמסר לאימוץ.
בבואו להירשם לנישואין יבררו את העניין
כדאי לדעת זאת לפני כן,
צריך לברר זאת אצל הרשויות המוסמכות לכך.

הרב יעקב אריאל |