אבא אפיקורס

שאלה

חייב לשמור על קשר עם אבא אפיקורס שמדרדר אותך או שצריך לשמור איתו על יחסיים תקינים והכל בסדר ההורים שלי גרושים והוא עושה הרבה צרות לאמא שלי הוא גם מבטיח דברים ולא מקיים אותם!!!!
אני חייב לשמור איתו על יחססים תקינים?כי אם כן התורה מעוותת לגמרי!!!!!!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אם אבא מנסה לדרדר אותך אינך חייב לשמוע בקולו, אינך צריך לריב אתו, אתה יכול להתעלם בדברים אלו, ואין שום צורך לעשות מריבה, אבל בודאי שאין לשמוע בדברים אסורים, שאתה ואביך חייבים בכבוד שמים, ולכן דרך התורה קודמת לכל, אבל עדיין אין זה גדר של מריבה וזלזול בו, אלא בנקודות אלו אינך צריך לשמוע אליו.


שבוע טוב
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 7:49:08 PM