מעשר כספים לבני משפחה

שאלה

מעשר כספים.כסף שאני נותן לילדים שלי עזרה כל חודש למחיה זה נחשב ?תודה מראש

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


אם זו עזרה אמיתית לילד גדול שאינך מחויב לפרנסו, אפשר להשתמש במעשר כספים. כגון: תוספת שיעורי תורה או ישיבה טובה יותר, דהיינו מה שאדם מחוייב לשלם אין להוציא מכספי מעשר, אבל מעבר לחיובי האדם והם למטרות טובות, אפשר להשתמש במעשר כספים. אבל הפוסקים הביאו שאין להשתמש בכל הכסף לילדים ובני משפחה אלא צריך להשתדל לתת חלק לעניים רגילים וחלק לעניים בני משפחה. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ג טבת תשע"ז 9:44