שאלות בענין רפורמים

שאלה

בס"ד

לכבוד רבי מכון התורה והארץ.

2 שאלות בענין רפורמים..

א.האם מותר לקבל תרומה מרפורמים?
כשהם תורמים כקבוצה?כאיש פרטי רפורמי?
וגם כשהם תורמים לקבוצה או אירגון אחר?או לאיש פרטי?

ב.האם מותר למכור לרפורמים ס"ת,מזוזות,4 המינים,ציציות וכו´?

תודה.
ערב טוב.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

הריפורמים הם יהודים אלא שמעשיהם מקולקלים ואיננו יודעים כמה זמן עוד יחזיקו בקהל ישראל, שהרי בארה"ב שם הייתה תופעה גדולה של רפורמה, אחוזים ניכרים כבר לא מגדירים עצמם כיהודים.
בכל אופן כל זמן שהם יהודים אינם גרועים מיהודי חילוני, אולם אין לסייע להם בקהילות שלהם ובדברים הציבוריים שהם עושים, ובייחוד במוסדות הנישואין, גירושין, גיור שעושים שלא על פי דת משה וישראל ואין להכיר בהם. אבל שאר דברים שהם צריכם מזוזות וכו´ אפשר למכור להם, אולם לעניין ספר תורה כאן נראה לי שלא כדאי למכור שהרי זה יגיע לבתי כנסיות ואינני יודע האם לא יהיה בזיון לספר תורה. בכל אופן נראה שצדקה אפשר לקבל מהם.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/2/2013 8:25:13 PM